Reabilitarea Dispensarului medical din Poienile de sub Munte.

RO / Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui intră în responsabilitatea Comunei Poienile de sub Munte și nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020.

UA / Ця вебсайт представлена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе  власну відповідальність бенефіціара і вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління  Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020.

EN / This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the beneficiary and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or of the Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 management structures.

 

 

 website

Despre Comuna Poienile de sub Munte

Vedeți și:

Proiect transfrontalier

A inceput PROIECTUL TRANSFRONTALIER DE GRANT PENTRU PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII A POPULAȚIEI DIN ROMÂNIA ȘI UCRAINA. …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *