Despre program

 

 

Granițe comune. Soluții comune.

 

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană finanțează Programul Operaţional Comun România-Ucraina, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Ucraina şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina a fost elaborat de Comitetul Comun de Programare cu consultarea părților interesate din aria programului.

Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană în decembrie 2015.

Comuna Poienile de sub Munte implementează proiectul „ Acțiuni comune pentru îmbunătățirea gestionării și controlului transfrontalier al indicatorilor epidemiologici la populația RO-UA”, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant). Cod proiect: 1HARD/4.1/26.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Raional Verkhovyna și Consiliul Local Velykyi Bychkiv (Ucraina) și are ca obiectiv principal îmbunătățirea indicatorilor de pericol epidemiologic în regiunea RO-UA prin acțiuni comune cu impact pozitiv asupra incidenței infecțiilor cu transmitere sexuală in 24 de luni.Echipa de proiect:

Vasile Popovici – manager
Monica Dinu – asistent manager

 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.